U srijedu, 13. prosinca 2023. godine, s početkom u 10.00 sati, u Skupštinskoj dvorani Županijske palače održat će se završna konferencija projekta „Suradnja za razvoj“. Konferencija je namijenjena zaposlenicima javnopravnih tijela s područja Varaždinske županije, koji su ujedno i ciljna skupina projekta.

Projekt ”Suradnja za razvoj” provodi Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije (JURA), a financiran je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija, Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć.

Završna konferencija koncipirana je na način da sudionici kroz neformalno druženje, stupe u izravan kontakt sa zaposlenicima JURA-e te neposredno razmijene iskustva u pripremi i provedbi projekata te izradi strateških dokumenata. Ujedno, sudionici će dobiti osnovne informacije o daljnjem nastavku inicijative za pružanje besplatne stručne podrške JURA-e usmjerene na razvoj i unaprjeđenje kapaciteta javnopravnih tijela za pripremu i provedbu razvojnih projekata, kao i u području strateškog planiranja..

Kroz projekt „Suradnja za razvoj“ JURA je osigurala besplatnu stručnu pomoć za pripremu i provedbu razvojnih projekata kao i za provedbu različitih besplatnih informativnih i edukativnih aktivnosti namijenjenih javnopravnim tijelima te ostalim zainteresiranim skupinama s područja Varaždinske županije, a u svrhu jačanja njihova kapaciteta za pripremu i provedbu projekata financiranih iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova

Ukupna vrijednost projekta „Suradnja za razvoj“ iznosi 23.754.679,20 HRK/3.152.787,74 EUR, od čega se iz Europskog fonda za regionalni razvoj financira 20.191.477,32 HRK/ 2.679.869,58 EUR, odnosno 85%. Projekt traje 60 mjeseci, od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2023.

Ukoliko ste zainteresirani za sudjelovanje na konferenciji, molimo da svoje sudjelovanje potvrdite najkasnije do 12. prosinca 2023. godine preko poveznice:  https://forms.gle/xsR9ADvD67Krbjy79.

 

Poziv i dnevni red konferencije:

Poziv i dnevni red