Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije pružila je savjetodavnu pomoć pri pripremi projektnog prijedloga „Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića“. Prijavitelj, Grad Varaždinske Toplice, prijavio je projektni prijedlog na Javni poziv za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini, kojeg je objavio Središnji državni ured za demografiju i mlade.

Cilj projektnog prijedloga je omogućiti raznolikost prostora za igru polaznika programa ranog i predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću Tratinčica Varaždinske Toplice, i to kroz opremanje igrališta dječjeg vrtića. Planirane projektne aktivnosti uključuju provođenje pripremnih radova pri uređenju vanjskog igrališta te  opremanje istog suvremenim, edukativnim igralima. Investicijom se pridonosi poboljšanju sigurnosti djece jer će, provedbom projektnih aktivnosti, na raspolaganju imati moderna i sigurna igrala koja su u potpunosti prilagođena njihovom uzrastu. Djeca će dobiti dodatnu mogućnost razvoja motoričkih i socijalnih vještina i biti motivirana za boravak na otvorenome, čime se pozitivno djeluje na povećanje fizičke aktivnosti u djece i smanjenje sjedilačkog načina života.

Ukupna vrijednost projekta je 23.004,24 EUR, od čega se 60 % sufinancira iz sredstava Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, dok preostalih 40 % podmiruje Grad Varaždinske Toplice kao prijavitelj.

Pružanjem savjetodavne pomoći Gradu Varaždinske Toplice Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije osigurala je kvalitetnu pripremu projektnog prijedloga te će  nastaviti s pružanjem pomoći u provedbi projekta, ako isti bude odabran za sufinanciranje.