Javni isporučitelj vodnih usluga IVKOM-VODE d.o.o. dana 28. listopada 2022. godine prijavio je projekt „Izgradnja vodospreme Viletinec, spojnog cjevovoda i rekonstrukcija precrpne stanice“ na ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda“.

Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije prijavitelju, IVKOM-VODE d.o.o., pružila je savjetodavnu pomoć pri pripremi projektnog prijedloga.

Cilj predmetnog projekta je pridonijeti poboljšanom upravljanju vodama i očuvanju vodnih resursa u svrhu postizanja veće otpornosti na klimatske promjene te povećanje broja stanovnika koji imaju pristup poboljšanoj opskrbi vodom.

Investicija obuhvaća izgradnju vodospreme korisne zapremine 100m3 , spojnog cjevovoda dužine 97 metara te prenamjenu hidrološke stanice u precrpnu stanicu zamjenom postojećeg precrpnog postrojenja i ugradnjom potrebne dodatne mjerne opreme s telemetrijskim prijenosom podataka u dispečerski centar. Kompletiranjem vodovodnog podsustava Viletinec uspostavit će se održivi uvjeti za vodoopskrbu naselja Viletinec, Vrhovec Bednjanski te dijela naselja Rinkovec.

Ukupna vrijednost projekta je 2.033.447,75 HRK.