Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije pružila je savjetodavnu pomoć pri pripremi projektnog prijedloga HELP – Unaprjeđenje životnih uvjeta osobama starije životne dobi u malim pograničnim sredinama.

Prijavitelj, Grad Novi Marof, prijavio je projektni prijedlog, u suradnji s partnerima: Sveučilištem Sjever, Univerzom v Novom Mestu – Fakulteta za zdravstvene zvede, Mestnom občinom Novo Mesto i JURA-om.

Projektnih prijedlog prijavljen je na Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijava za standardne projekte u okviru prioriteta 1 i 3 (specifični cilj 6.2.), a koji je raspisan u okviru Interreg programa Slovenija – Hrvatska 2021. – 2027.

Projektom će se unaprijediti kvaliteta i povećati raznolikost javnih usluga za starije osobe te razviti inovativna prekogranična rješenja u području integrirane zdravstvene i socijalne skrbi i to izradom i provedbom Akcijskog plana podizanja svijesti o nužnosti integracije zdravstvene i socijalne skrbi, izradom modula (u RH) i modernizacijom postojećeg studijskog programa Integrirana zdravstvena i socijalna skrb (SLO), kao i razvojem modela suradnje i alata za prilagodbi javnih usluga za starije osobe.

Ukupna vrijednost projekta je 657.900,59 EUR, od čega se 80 % sufinancira iz Interreg programa Slovenija – Hrvatska 2021. – 2027., dok preostalih 20 % podmiruju projektni partneri.

Pružanjem savjetodavne pomoći Gradu Novi Marof, Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije osigurala je kvalitetnu pripremu projektnog prijedloga te će  nastaviti s pružanjem pomoći u provedbi projekta, ako isti bude odabran za sufinanciranje.