Ministarstvo poljoprivrede je u postupak e-Savjetovanja uputilo dva dokumenta.

Putem portala e-Savjetovanja za javnu raspravu dostupan je Prijedlog pravilnika o provedbu intervencije 76.06 „Potpora LEADER (CLLD) pristupu iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske. Pravilnikom se propisuje postupak odabira lokalnih akcijskih grupa i njihovih lokalnih razvojnih strategija za programsko razdoblje 2023.-2027. U postupak e-Savjetovanja moguće je uključivanje do 1. lipnja 2023. godine  putem poveznice https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=24111.

Za javnu raspravu putem portala e-Savjetovanja dostupan je Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivrede i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu. Pravilnikom se mijenja rok za zaprimanje jedinstvenog zahtjeva ili odustajanje od njega u cijelosti ili djelomično te su smanjenje propisane minimalno proizvedene i isporučene količine sjemena za konvencionalnu i ekološku proizvodnju zbog vremenskih uvjeta. U postupak e-Savjetovanja moguće je uključiti se do 23. svibnja 2023. godine putem poveznice https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=24117.