Agencija za mobilnost i programe Europske unije organizira završnu konferenciju trećeg vala projekta “Europe Goes Local – Supporting Youth Work at the Municipal Level” pod nazivom Rad s mladima u lokalnoj zajednici: gdje smo sad i kako nastavljamo dalje.

Europe Goes Local” trenutno je najveći europski projekt u području rada s mladima koji okuplja 22 nacionalne agencije zadužene za provedbu programa Erasmus+ te europske institucije i mreže zadužene za područje rada s mladima u jednom strateškom partnerstvu.

Na konferenciji će se raspraviti kako gradovi i općine mogu poduprijeti i unaprijediti lokalni rad s mladima, predstaviti će se primjeri dobre prakse, rezultati jednogodišnjeg rada na izradi i realizaciji planova gradova uključenih u provedbu projekta u Hrvatskoj. Sudionici će se upoznavati sa svime što Europa nudi kroz razvoj lokalnog rada s mladima.

Konferencija će se održati u petak, 27. listopada 2023. godine u Opatiji, u hotelu Admiral, Ulica Maršala Tita 139, od 12:00 do 16:00 sati. Prijave su moguće do 29. rujna 2023. godine putem prijavnog obrasca.

Organizator pokriva troškove puta javnim prijevozom.

Više informacija o seminaru dostupno je na sljedećoj poveznici: https://www.ampeu.hr/novosti/poziv-na-konferenciju-projekta-europe-goes-local-pod-nazivom-rad-s-mladima-u-lokalnoj-zajednici