Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom:  “ Optimising Mobility for Adult Learners (Optim-AL 1)“. Krajnji cilj seminara je potaknuti stvaranje novih partnerstava za mobilnost koja mogu zajedno raditi na pružanju novih mogućnosti za buduće polaznike.

Ciljna skupina su organizacije aktivne u području obrazovanja odraslih koje su zainteresirane za prijavu KA1 projekata mobilnosti za polaznike obrazovanja odraslih.

Seminar će se održati u fizičkom obliku u Sloveniji od 09. do 11. listopada 2023. godine u organizaciji slovenske nacionalne Erasmus+ agencije. Prijave su moguće do 16. lipnja 2023. godine putem prijavnog obrasca. Radni jezik je engleski.

Troškove smještaja i prehrane snosi nacionalna agencija koja je organizator seminara, a troškove prijevoza pokriva Agencija.

Dodatna pitanja u vezi seminara moguće je uputiti na adresu elektroničke pošte tca_obrazovanje@ampeu.hr.

Više informacija o seminaru dostupno je na sljedećoj poveznici: https://salto-et.net/events/show/SI01_0505_TSS_2023