Ministarstvo poljoprivrede dana 28. srpnja 2023. godine uputilo je u postupak e-Savjetovanja prijedlog Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. godinu.

Pravilnikom se propisuje provedba intervencija proizvodno nevezanih izravnih plaćanja i proizvodno vezanih izravnih plaćanja iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027., IAKS mjera ruralnog razvoja i mjera državne potpore za iznimno osjetljive sektore u poljoprivredi za 2024. godinu.

Bitne izmjene u Pravilniku o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. u odnosu na 2023. godinu odnose se na:

    1. Intervenciju 70.06. Dobrobit životinja, operaciju Dobrobit životinja u peradarstvu;
    2. Operaciju 70.01.01. Korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki (KFK);
    3. Operaciju 70.08.01. Očuvanje ekstenzivnih voćnjaka (EV).

Izmjene Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike 2023.-2027. poslane su na odobrenje u Europsku komisiju. Po odobrenju, iste će se objaviti u izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2024. godinu.

e-Savjetovanje otvoreno je do 29. kolovoza 2023. godine, a dostupno je na poveznici https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=24782.