U okviru Otvorenog poziva „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, drugi Poziv“ koji se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije pružila je stručnu savjetodavnu podršku u procesu pripreme i prijave dva projektna prijedloga.

Projektima će se osigurati infrastrukturni i materijalni kapaciteti za povećanje dostupnosti ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području pojedinog prijavitelja.

Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije pružila je savjetodavnu podršku u pripremi sljedećih projektnih prijedloga:

        1. Izgradnja i opremanje matičnog dječjeg vrtića u Trnovcu Bartolovečkom, ukupne planirane vrijednosti: 1.146.726,00 EUR, prijavitelj Općina Trnovec Bartolovečki;
        2. Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u Općini Petrijanec, ukupne planirane vrijednosti 726.260,00 EUR, prijavitelj Općina Petrijanec.

Prijave projektnih prijedloga na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova, drugi Poziv“ zaprimaju se do 08. kolovoza 2023. godine do 23:59 sati.