Ministarstvo kulture i medija objavilo je Posebni javni poziv za prijavu programa izvođenja nužnih radova obnove neprihvatljivih po pozivima financiranim iz FSEU koje je moguće izvesti tijekom konstrukcijske obnove čiji se završetak financira iz nacionalnih sredstava kao nastavak financiranja iz Fonda solidarnosti EU u potresu oštećenih nepokretnih kulturnih dobara:

    1. Svrha Javnog poziva je osiguranje financijskih sredstava za nužne predviđene ili nepredviđene troškove nastale tijekom izvođenja radova konstrukcijske obnove kulturnih dobara koji nisu prihvatljiv trošak po pozivima financiranim iz Fonda solidarnosti Europske unije;
    2. Prioritet ovog Javnog poziva je stavljanje kulturnog dobra u funkciju, a posebno se vrednuju radovi koji bitno smanjuju buduće troškove te radovi koji služe zaštiti kulturnog dobra;
    3. Prihvatljivi radovi:
       1. Završni radovi na teško dostupnim dijelovima građevine, na kojima se u svrhu konstrukcijske obnove već koristi radna skela, a njihovo bi izvođenje nakon konstrukcijske obnove znatno povećalo troškove;
       2. Završni radovi kojima se kulturno dobro ili njegovi dijelovi vraćaju u funkciju, a nisu prihvatljivi za financiranje po pozivima financiranim iz Fonda Solidarnosti EU u okviru konstrukcijske obnove;
       3. Usko specijalizirani radovi na određenim elementima građevine, koje je nužno provesti tijekom konstrukcijske obnove, jer bi njihova naknadna izvedba znatno povećala troškove;
    4. Prijave se podnose u razdoblju do 16.  listopada 2023. godine ili do iskorištenja raspoloživih financijskih sredstava;
    5. Više informacija dostupno je na poveznici: https://min-kulture.gov.hr/posebni-javni-poziv-za-prijavu-programa-izvodjenja-nuznih-radova-obnove-neprihvatljivih-po-pozivima-financiranim-iz-fseu-koje-je-moguce-izvesti-tijekom-konstrukcijske-obnove-ciji-se-zavrsetak/24398