Srednja škola „Arboretum Opeka“ razvila je neformalne programe obrazovanja odraslih, radionice i tečajeve (cjeloživotno obrazovanje) u trajanju od 4 do 20 sati, ovisno o programu te je objavila poziv na prijave za sudjelovanje u tim neformalnim programima obrazovanja odraslih.

Navedeni su programi razvijeni u sklopu projekta „Uspostava Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi „Arboretum Opeka“ koji škola provodi s partnerima Varaždinskom županijom, Srednjom školom Bedekovčina, Srednjom školom Ludbreg, Parkovi d.o.o. i Sveučilištem u Zagrebu Agronomski fakultet.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, Prioritetna os 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje. Ukupna vrijednost projekta, ujedno i iznos bespovratnih sredstava jest 49.363.724,91 HRK, a sve projektne aktivnosti će se provesti u razdoblju od 29. lipnja 2020. do 29. prosinca 2023. godine.

Detaljne informacije o neformalnim planovima i programima obrazovanja odraslih na koje se moguće prijaviti dostupni su na sljedećim poveznicama:

    1. Program Poklon majci
    2. Program Cvjetna slika
    3. Program Cvjetna haljina
    4. Program Cvjetni aranžmani Dan Svih svetih
    5. Program Cvjetni nakit
    6. Program Izrada aranžmana Recikliraj i aranžiraj
    7. Program Izrada adventskog vjenčića
    8. Program izrada trajnih aranžmana
    9. Program Parametri fizikalno kemijske kakvoće vina
    10. Program Održivo vrtlarenje
    11. Program Podizanje jagodnjaka
    12. Program Poklon za Valentinovo
    13. Program Uređenje cvjetnih gredica
    14. Program Podizanje voćnjaka
    15. Program Uskrs u našem domu
    16. Program Uzgoj ljekovitog bilja

Škola planira upisati do 9 polaznika po pojedinom programu neformalnog obrazovanja.

Sudjelovanje u svakom od programa je za polaznike besplatno, kao i prijevoz do mjesta radionica za osobe s prebivalištem/boravištem na području Varaždinske županije, Krapinsko-zagorske županije, Međimurske županije i Koprivničko – križevačke županije. Jedan kandidat se može prijaviti na više programa neformalnog obrazovanja.

Neformalni programi obrazovanja odraslih će se odvijati od rujna do prosinca 2023. godine, te će polaznicima nakon uspješno završenog programa biti izdana Potvrda o sudjelovanju.

Za sudjelovanje na svakom od neformalnih programa potrebna je prijava preko Prijavnice za stručno usavršavanje, a više informacija o načinu prijave i uvjetima upisa dostupno je u dokumentu Prijave za upis kandidata.

Dodatne informacije o prijavama za neformalne programe obrazovanja odraslih dostupne su na sljedećoj poveznici: Prijave za upis kandidata za sudjelovanje u neformalnim programima obrazovanja odraslih | Srednja škola Arboretum Opeka (ao-rck.hr)