Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 18. Natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

    1. Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog prirodnim nepogodama osim potresa kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje;
    2. Cilj mjere je osigurati održivost poljoprivredne proizvodnje i spriječiti propadanje poljoprivrednog gospodarstva;
    3. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 2.000.000,00 EUR;
    4. Visina javne potpore iznosi 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta uz intenzitet javne potpore od 100 %;
    5. Rok za podnošenje Zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu počinje teći 04. rujna 2023. od 12:00 sati i traje do 06. studenog 2023. do 12:00 sati;
    6. Više informacija o Natječaju dostupno je na poveznici https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-5-2-1-obnova-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala-10/.

 

 

PRVE IZMJENE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Dana 09. listopada 2023. godine, Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je prve izmjene 18. Natječaja za provedbu tipa operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala.

Izmjene se odnose na sljedeće dokumente:

    1. Prilog 1 – Uvjeti prihvatljivosti
    2. Prilog 10 – Obrazac Izračuna vrijednosti štete i stupnja oštećenja relevantnog poljoprivrednog potencijala.

Ostali dijelovi natječaja ostali su neizmijenjeni.

Više detalja o izmjeni Natječaja dostupno je na poveznici: https://www.apprrr.hr/objavljene-prve-izmjene-osamnaestog-natjecaja-za-provedbu-tipa-operacije-5-2-1/

 

 

DRUGA IZMJENA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Dana 27. listopada 2023. godine, Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je drugu izmjenu 18. Natječaja za provedbu tipa operacije „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“.

Izmjena se odnosi na točku 2.4.1. teksta Natječaja, Postupci nabave putem Portala ponuda za troškove za koje je propisano provođenje postupka nabave.

Ostali dijelovi Natječaja ostali su neizmijenjeni.

Više detalja o izmjeni Natječaja dostupno je na poveznici https://ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-tip-operacije-5-2-1-obnova-poljoprivrednog-zemljista-i-proizvodnog-potencijala-10/