Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja donijelo je Odluku o financiranju za projekt „Izgradnja i rekonstrukcija sustava javne vodoopskrbe pod upravljanjem IVKOM VODE d.o.o.“, za koji je Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije prijavitelju, IVKOM VODE d.o.o., pružila stručnu podršku u pripremi projektnog prijedloga.

Ukupna vrijednost projekta koji je odabran za financiranje iznosi 2.020.146,88 EUR, a dodijeljeni bespovratni doprinos iznosi 1.292.894,00 EUR, odnosno 80 % iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Projekt je prijavljen na Poziv za dodjelu sredstava Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe i javne odvodnje otpadnih voda, za što su financijska sredstva osigurana u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Cilj projekta je unaprijediti upravljanje vodama i doprinijeti očuvanju vodnih resursa, povećati otpornost na klimatske promjene i osigurati dostupnost visoko kvalitetne pitke vode građanima na području javnog vodoopskrbnog sustava kojim upravlja IVKOM VODE d.o.o.

Projektne aktivnosti obuhvaćaju izgradnju vodospreme Viletinec, spojnog cjevovoda te precrpnu stanicu kao i rekonstrukciju 10 kilometara postojeće mreže vodovodnog sustava grada Ivanca, provođenje stručnog i projektantskog nadzora, upravljanje projektom gradnje te promidžbu i vidljivost.