Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je ažurirane indikativne godišnje planove poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2024. godinu za:

        1. Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.;
        2. Integrirani teritorijalni program 2021.- 2027.

Indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga sadrži popis poziva na dostavu projektnih prijedloga i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih institucija.

Ažurirani planovi objave natječaja za 2024. godinu dostupni su na poveznici  https://eufondovi.gov.hr/indikativni-godisnji-plan-objave-poziva/