Dana 21. lipnja 2022. godine održano je uvodno događanje posvećeno zajedničkom stvaranju suradničkog cloud“ mjesta za kulturnu baštinu. Tijekom tog događaja započeo je i službeno dijalog između Europske komisije i zemalja članica Europske unije kako bi se osiguralo očuvanje europskih kulturnih blaga uz pomoć digitalne infrastrukture.

Projekt uspostave suradničkog „cloud“ rješenja osigurat će najmodernije alate za digitalizaciju predmeta, proučavanje umjetničkih dijela kao i prikupljanje i pohranjivanje podataka. Sve zajedno će unaprijediti i poboljšati postupke očuvanja i restauriranja kulturne baštine.

Na uvodnom događaju napomenuto je da je do sada digitalizirano svega 30% do 50% europskih kulturnih zbirki. Standardi koji su se pritom koristili nerijetko su međusobno neusklađeni, nedostupni i nesigurni. Ta situacija predstavlja određeni rizik za europsku materijalnu i nematerijalnu baštinu.

Ujedno je naglašeno da će ovaj projekt poslužiti kao poveznica koja će omogućiti lakši pristup EU sredstvima malim i udaljenijim muzejima koji započinju s digitalizacijom, s obzirom da će projekt povezati u zajedničku mrežu prilično razvijena ali često izolirana rješenja za digitalizaciju kulturne baštine.

Dodatan poticaj predstavlja i činjenica da Europska komisija namjerava unutar programa Obzor objaviti nekoliko poziva za dodjelu bespovratnih sredstava. Pozivi će se provoditi u okviru aktivnosti Kulturna Baština, kulturne i kreativne industrije te je predviđeno da će isti biti objavljeni tijekom 2023., 2024. i 2025. godine.  Sveukupni predviđeni proračun je za navedene pozive iznosi 110.000.000,00 EUR.

Više detalja o inicijativi suradničkog „cloud“ mjesta dostupno je na poveznici: https://culture.ec.europa.eu/news/moving-towards-a-new-european-collaborative-cloud-for-cultural-heritage