Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje nabave uređaja za sprječavanje nastanka biootpada (otpada od hrane) u dječjim vrtićima (JP EU-2/2024):

    1. Cilj Javnog poziva je doprinijeti provedbi aktivnosti poticanja sprječavanja nastanka otpada te primjeni reda prvenstva gospodarenja otpadom sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom, pri čemu je prvi i najvažniji korak sprječavanje nastanka otpada, odnosno njegovo smanjenje na izvoru;
    2. Ukupno raspoloživ iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 200.000,00 EUR;
    3. Prijavitelj može ostvariti sredstva po ovom Javnom pozivu najviše do 20.000,00 EUR, ali ne više od:
       1. 80% opravdanih troškova ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i u prvoj skupini otoka;
       2. 60% opravdanih troškova ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje;
       3. 40% opravdanih troškova ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske;
    4. Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv počinje danom objave Javnog poziva, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2024. godine;
    5. Više o samom Javnom pozivu te načinu podnošenja prijava dostupno je u prilogu ove poruke te na poveznici: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=231