Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je, u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. – 2026., Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama:

  1. Svrha Poziva je pružanje potpore u provedbi pilot projekata na lokalnoj razini koji su identificirani kroz Strategije zelene urbane obnove;
  2. Ciljevi Poziva su:
     1. Integrirati rješenja za ostvarenje ciljeva razvoja zelene infrastrukture;
     2. Unaprijediti kružno gospodarenje prostorom i zgradama;
     3. Ostvariti ciljeve energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama te jačanje otpornosti na rizike;
  3. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru Poziva iznosi 2.145.928,70 EUR;
  4. Najniži iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektnom prijedlogu je 265.445,60 EUR;
  5. Najviši iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektnom prijedlogu je 1.061.782,00 EUR;
  6. Intenzitet potpore iznosi 100 % prihvatljivih troškova;
  7. Projektni prijedlozi mogu se podnositi od 01. lipnja 2023. godine od 09:00 sati do 01. rujna 2023. godine do 15:00 sati;
  8. Više informacija o Pozivu i načinu podnošenja projektnog prijedloga dostupno je na poveznici https://fondovieu.gov.hr/pozivi/75.

 

 

PRVA IZMJENA POZIVA

Dana 16. kolovoza 2023. godine, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je 1. izmjenu Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“.

Izmjenom poziva obuhvaćeni su sljedeći dokumenti:

    1. Upute za prijavitelje;
    2. Sažetak Poziva.

Izmjenom Poziva došlo je do produljenja roka za podnošenje projektnih prijedloga s 01. rujna 2023. godine u 15:00 sati na 31. prosinca 2023. godine te do produljenja roka za podnošenje upita za pojašnjenjem na 15. prosinca 2023. godine.

Više informacija o izmjenama Poziva te o samom pozivu dostupno je na sljedećoj poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/75

 

 

ODLUKA O POVEĆANJU ALOKACIJE I PONOVNOM OTVARANJU POZIVA

Dana 03. travnja 2024. godine donesena je Odluka o povećanju alokacije, 2. izmjeni Poziva i ponovnom otvaranju zatvorenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama.

Izmjenama Poziva raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu povećan je s 2.145.928,70 EUR na 22.225.419,29 EUR. Povećanjem alokacije omogućit će se sufinanciranje dodatnih projektnih prijedloga prema rang listi Odbora za odabir projekata osnovanog pri Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, za koje nije bilo dostatnih sredstava u okviru Poziva, a udovoljili su svim propisanih uvjetima i kriterijima.

Postupak dodjele za sve projektne prijedloge, koji će biti obuhvaćeni povećanjem alokacije Poziva, nastavit će se pod uvjetima koji su jednaki, odnosno nepromijenjeni u odnosu na uvjete Poziva.

Sve informacije o ponovnom otvaranju Poziva bit će pravovremeno objavljene na mrežnim stranicama Ministarstva te putem sustava fondovieu NPOO.

Više informacija o 2. izmjeni Poziva dostupno je na poveznici https://fondovieu.gov.hr/pozivi/75

 

 

PONOVNO OTVARANJE POZIVA

Dana 10. svibnja 2024. godine, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, objavilo je ponovno otvaranje Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama.

Ukupna alokacija u okviru ovog Poziva iznos 15.500.000,00 EUR.

Podnošenje projektnih prijedloga moguće je do 31. prosinca 2024. godine.

Više informacija o  ponovnom otvaranju Poziva, kao i načinu prijave na informativne radionice dostupno je na poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/75

 

 

INFORMATIVNE RADIONICE 

Dana 10. svibnja 2024. godine, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, najavilo je održavanje informativnih radionica u sklopu Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama.

Informativne radionice održate će se u svrhu informiranja potencijalnih prijavitelja. Radionice će se održati online u sljedećim terminima:

    1. 22. svibanj 2024. godine u 10:00 sati;
    2. 05. lipnja 2024. godine u 10:00 sati;
    3. 26. lipnja 2024. godine u 10:00 sati.

Više informacija o  načinu prijave na informativne radionice dostupno je na poveznici: https://fondovieu.gov.hr/pozivi/75

 

 

OBJAVLJENE SMJERNICE ZA IZRADU STRATEGIJE ZELENE URBANE OBNOVE 2.0

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo Smjernice za izradu Strategija zelene urbane obnove 2.0

 Smjernice su izrađene s ciljem pružanja podrške u pripremi i provedbi projekata zelene urbane obnove u svrhu osiguravanja ujednačenog pristupa u izradi strateških podloga, planiranju i provedbi zelene urbane obnove koja je usmjerena na održivost, otpornost i poboljšanje kvalitete života u urbanim područjima.

Prema navedenim Smjernicama nužno je analizirati osnovna područja obuhvata i dostupne podatke, identificirati razvojne potrebe i potencijale, srednjoročnu viziju razvoja, izraditi SWOT analizu te definirati strateški okvir sa aktivnostima/ projektima koji doprinose zelenoj urbanoj obnovi.

Više informacija o Smjernicama dostupno je na poveznici https://fondovieu.gov.hr/pozivi/75