Kratki opis projekta

Projekt je usmjeren na uspostavu programskih i kadrovskih uvjeta u Regionalnom centru kompetentnosti “Arboretum Opeka” kako bi se maksimizirali potencijali učenika i odraslih polaznika strukovnog obrazovanja u (pod)sektoru poljoprivrede. Provedbom projekta će se stvoriti uvjeti za učinkovito stjecanje teorijskih i praktičnih vještina učenika i odraslih polaznika strukovnog obrazovanja te će se povećati njihova zapošljivost i prepoznatljivost na tržištu rada.

Navedeno će se postići, između ostalog, usklađivanjem postojećih programa s hrvatskim kvalifikacijskom okvirom te povećanjem udjela praktičnog rada u nastavnom procesu. U tu svrhu će se, u sklopu projekta, osigurati opremanje laboratorija i prostora za istraživački i praktični rad Regionalnog centra kompetentnosti „Arboretum Opeka“ modernim tehnologijama, nastavnim, didaktičkim i drugim materijalima te pomoćnim nastavnim sredstvima za rad.

Dodatno, aktivnosti projekta su usmjerene na razvoj standarda zanimanja, standarda kvalifikacija, strukovnog kurikuluma, razvoj individualiziranog programa za osobe s invaliditetom, modernizaciju programa redovitog obrazovanja te razvoj programa obrazovanja odraslih. Projekt je ujedno usmjeren i na jačanje kompetencija  odgojno-obrazovnih radnika i mentora, kao i na promoviranje strukovnih zanimanja te rada samog Regionalnog centra kompetentnosti „Arboretum Opeka“.

Cilj projekta

Uspostava programskih i kadrovskih uvjeta u Regionalnom centru kompetentnosti u poljoprivredi „Arboretum Opeka“ s ciljem unaprjeđenja mogućnosti za učenje temeljeno na radu učenika i odraslih polaznika programa strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u (pod)sektoru poljoprivrede.

Rezultat projekta

Uspostavljeni programski i kadrovski uvjeti za rad Regionalnog centra kompetentnosti u poljoprivredi.

Vodeći partner

Srednja škola „Arboretum Opeka“

Projektni partneri

  • Varaždinska županija
  • Srednja škola Bedekovčina
  • Sveučilište u Zagrebu – Agronomski Fakultet
  • Parkovi d.d., Varaždin
  • Srednja škola Ludbreg

Vrijednost projekta

Projekt je financiran iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Ukupna vrijednost projekta: 49.363.724,91 HRK

Sufinanciranje iz ESF-a: 49.363.724,91 HRK

Razdoblje provedbe projekta

42 mjeseca, od 29.06.2020. do 29.12.2023.

Status projekta

Proveden

 

Kontakt osoba u JURA-i za više informacija

Melita Hrupački

melita.hrupacki@rrvz.hr

Dodatne informacije o projektu

https://ao-rck.hr/

Galerija