Uvodna konferencija projekta održana je 7. srpnja 2020. godine u online okruženju.

Trajanje projekta, čija je ukupna vrijednost 2.987.789,19 EUR, je od 1. srpnja 2020. godine do 31. prosinca 2022. godine. Projektne aktivnosti usmjerene su na zaštitu i obnovu povezanosti riječnog koridora Mura-Drava-Dunav putem suradnje institucija koje djeluju na području planiranog pet-državnog UNESCO rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav. Rezultat projektne suradnje bit će bolja povezanost i sinergija između različitih upravljanja rijekama te poboljšana bioraznolikost i prirodna dinamika rijeka. Zajednička prekogranična strategija upravljanje doprinijet će zaštiti i obnovi ekoloških koridora, povećati institucionalne kompetencije te uspostaviti suradnju projektnih partnera i svih dionika koji će sudjelovati u upravljanju pet-državnim rezervatom biosfere.

Vodeći partner projekta je Svjetski fond za zaštitu prirode Austrija (WWF Austria), a na projektu je uključeno još jedanaest punopravnih partnera te osamnaest pridruženih partnera.

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije jedini je projektni partner s područja Varaždinske županije. Od ostalih hrvatskih partnera WWF Adria- Udruga za zaštitu prirode i očuvanje biološke raznolikosti također je punopravni partner, dok su Hrvatske vode (Vodnogospodarski odjel za Muru i gornju Dravu), Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Koprivničko-križevačke županije, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja te Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“ pridruženi partneri projekta.

Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije dodijeljeno je 196.050,00 EUR, od čega je 166.642,50 EUR iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF).

Projekt je financiran iz Dunavskog transnacionalnog programa (Interreg Danube Transnational Programme).

Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije projektnom partneru Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Varaždinske županije pruža savjetodavnu podršku u provedbi projekta kroz projekt „Suradnja za razvoj“, KK.10.1.3.03.0002.

Galerija