Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije objavila je Pravilnik o pružanju stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela s područja Varaždinske županije u okviru provedbe projekta Suradnja za razvoj.

O PROJEKTU

Projekt »Suradnja za razvoj« financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt je Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije prijavila u okviru Poziva na iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020.“ za nastavak aktivnosti regionalnog koordinatora. Planirana ukupna vrijednost projekta iznosi 23.754.679,20 HRK, o čega se kroz bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj financira 85%, odnosno 20.191.477,32 HRK. Predviđeno trajanje projekta je od 1. siječnja 2019. do 31. prosinca 2023. godine. Vodeći partner projekta je Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije.

Kroz projekt „Suradnja za razvoj“ pružit će se besplatna stručna pomoć jedinicama lokalne i regionalne samouprave kao i ostalim javnopravnim tijelima na području Varaždinske županije u pripremi i provedbi projekata koji se mogu financirati iz europskih strukturnih i investicijskih fondova ili iz Fonda solidarnosti Europske unije.

O POZIVU

Ovaj poziv dio je provedbe aktivnosti stručne pomoći u pripremi i/ili provedbi razvojnih projekata koji se sufinanciraju ili se planiraju sufinancirati iz europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova, a koji su od interesa za razvoj Varaždinske županije.

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj poziv su javnopravna tijela i/ili javne ustanove s područja Varaždinske županije, kojima su osnivači Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Savjetodavna podrška u sklopu ovog poziva će se dodjeljivati za

  • pripremu (potencijalnih) projektnih prijedloga koji se mogu prijaviti na ESI fondove;
  • provedbu projekata za koje je potpisan ugovor o odjeli bespovratnih sredstava iz ESI fondova.

KAKO SE PRIJAVITI

Poziv za prijavu bit će otvoren kontinuirano od dana objave do 31. listopada 2023. godine, odnosno do potrošnje raspoloživih sredstava.

Potrebno je ispuniti Zahtjev za pružanje stručne pomoći. Obrazac zahtjeva moguće je dostaviti na savjetodavna-podrska@rrvz.hr ili na adresu: Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije, Stanka Vraza 4, 42000 Varaždin, s naznakom „Zahtjev za pružanje stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata“, preporučenom pošiljkom ili osobnom predajom.

Više o samom Pravilniku kao i uvjetima pod kojima možete ostvariti besplatnu stručnu pomoć dostupno je na stranicama JURA-e:  Pravilnici – JURA (rrvz.hr)