Završna konferencija projekta „Energetska obnova zgrade Lovrina kupelj na adresi Trg slobode 1A, Varaždinske Toplice“ održana je 27. travnja 2021. Na konferenciji su sudjelovali predstavnici Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju koja je ujedno i korisnik projekta, predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Varaždinske županije i medija te opća javnost.

U sklopu projekta obnovljena je toplinska ovojnica zgrade Lovrina kupelj, kao i samo krovište te je ugrađena nova vanjska stolarija. Projekt je obuhvaćao ugradnju energetski visokoučinkovite unutarnja LED rasvjete, ugradnju nove oprema u postojeću kotlovnicu te instalaciju inverterska dizalice topline. Izvedena je i rekonstrukcija sustava ventilacije i grijanja.

Provedbom mjera energetske obnove zgrade planirano je smanjenje godišnje primarne potrošnje energije za 64,79% kao i smanjenje emisije CO2 za 66,28%.

Prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, ukupna vrijednost projekta iznosi 8.296.136,25 HRK, od čega je ukupan iznos bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 4.134.142,62 HRK. Specijalna bolnica također je primatelj financijskog instrumenta „ESIF Krediti za energetsku učinkovitost“ sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ u iznosu od 4.161.993,63 HRK.

Projekt je financiran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Investicijskog prioriteta 4c „Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenje OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru“ te Specifičnog cilja 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“.

Galerija