Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije“

   1. Predmet Poziva je uspostava redovnog funkcioniranja sustava te obnova i dovođenje infrastrukture s pripadajućim građevinama u području prijevoza na razinu prije potresa;
   2. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 224.172.882,00 HRK;
   3. Intenzitet bespovratnih financijskih sredstava po pojedinoj operaciji iznosi 100 % prihvatljivih troškova;
   4. Krajnji rok za predaju projektnih prijedloga je do iskorištenja osiguranih sredstava, odnosno do najkasnije do 16. svibnja 2022. godine, ovisno o tome što prije nastupi;
   5. Više informacija o Natječaju i načinu podnošenja projektnog prijedloga dostupno je na poveznici: https://mmpi.gov.hr/natjecaji-83/infrastruktura-13766/23104

 

PRVA IZMJENA POZIVA NA DODJELU BESPOVRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture dana 24. veljače 2022. godine objavilo je 1. Izmjenu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije.

Prva izmjena poziva obuhvaća izmjenu prihvatljivosti prijavitelja, na način da su prihvatljivi prijavitelji ujedno i Javne ustanove i ustanove osnovane od strane Republike Hrvatske i/ili jedinice lokalne
i područne (regionalne) samouprave sukladno Zakonu o ustanovama („Narodne novine“, 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) te je iz poziva uklonjena gupa 4 prihvatljivih aktivnost – Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenima na ekosustavima.

Više o izmjeni poziva na dodjelu besporatnih financijskih sredstava dostupno je na poveznici: https://mmpi.gov.hr/natjecaji-83/infrastruktura-13766/23104

 

DRUGA IZMJENA POZIVA NA DODJELU BESPOVRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture dana 16. svibnja 2022. godine objavilo je 2. Izmjenu Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava – Poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije.

Druga izmjena poziva obuhvaća produženje roka za dostavu projektnog prijedlofa s 16. svibnja 2022. godine na 30. svibanj 2022. godine.

Više o izmjeni poziva na dodjelu besporatnih financijskih sredstava dostupno je na poveznici: https://mmpi.gov.hr/natjecaji-83/infrastruktura-13766/23104