U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) Hrvatska banka za obnovu i razvoj (HBOR) započela je s provedbom financijskih instrumenata kojima se omogućava izuzetno povoljno kreditiranje investicija subjekata privatnog sektora.

 1. Korisnici kredita su mikro, mali i srednji poslovni subjekti privatnog sektora – trgovačka društva, obrtnici, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) u sustavu PDV-a, zadruge i ustanove, koji zadovoljavaju najmanje jedan od sljedećih uvjeta:
  • poduzetnici početnici,
  • mladi poduzetnici,
  • žene u poduzetništvu,
  • poduzetnici koji ulažu na posebna područja Republike Hrvatske (potpomognuta područja, brdsko-planinska područja, otoke),
  • poduzetnici koji ulažu u komercijalizaciju projekata temeljenih na istraživanjima, razvoju i inovacijama (RDI);
 2. Sredstva NPOO-a namijenjena su za financiranje ulaganja na području Republike Hrvatske u:
  • zelenu tranziciju i/ili,
  • digitalnu tranziciju i/ili,
  • jačanje konkurentnosti i otpornosti;
 3. Kredit je moguće odobriti za:
  • ulaganja u osnovna sredstva (materijalnu i nematerijalnu imovinu) s ciljem pokretanja poslovanja, modernizacije poslovanja, uvođenja novih tehnologija, povećanja kapaciteta (uključujući i turističke), razvoja i uvođenja novih proizvoda ili usluga, digitalizacije poslovanja, ulaganje u ekološki prihvatljive proizvodne procese i učinkovitost resursa, istraživanje i razvoj i sl.,
  • obrtna sredstva nužna za provedbu ulaganja i rast korisnika kredita: najviše do 30% ugovorenog iznosa kredita;
 4. Ulaganja moraju biti usklađena s načelom ne nanošenja bitne štete (Do No Significant Harm);
 5. Iznos kredita može ovisiti o specifičnostima i kreditnoj sposobnosti korisnika kredita, namjeni i strukturi ulaganja i pravilima vezanima uz državne potpore, uz sljedeća ograničenja:
  • iznos kredita: iznad 100.000,00 EUR,
  • najviši iznos kredita za poduzetnike početnike: 500.000,00 EUR,
  • najviši iznos kredita za ostale korisnike kredita: 1.000.000,00 EUR;
 6. Kreditirati se može najviše do 85% predračunske vrijednosti ulaganja (investicije) bez PDV-a, a iznimno je za kredite do 150.000 EUR moguće kreditirati 100% predračunske vrijednosti ulaganja (investicije) bez PDV-a;
 7. Kamatna stopa može iznositi:
  • 0,80% godišnje, fiksna,
  • 0,40% godišnje, fiksna, ako je najmanje 50% kredita namijenjeno ulaganjima u:
   • zelenu tranziciju, i/ili,
   • digitalnu tranziciju, i/ili,
   • projekte utemeljene na RDI;
 8. Više informacija o uvjetima kreditiranja dostupno je na sljedećoj poveznici: https://www.hbor.hr/kreditni_program/investicije-posebnih-segmenata-msp-ova-u-okviru-npoo-a/#contacts