Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom:  “A New Vision for European Cooperation“. Cilj seminara je ojačati kvalitetu provedbe demonstrirajući važnost načela i inovacija novog programskog razdoblja, širiti i razmjenjivati ​​dobre prakse među dionicima (visokim učilištima, nacionalnim društvima, studentskim organizacijama) i formulirati akcijski plan u nacionalnom i institucionalnom kontekstu.

Ciljna skupina su Erasmus+ koordinatori s barem dvije godine iskustva u provedbi mobilnosti studenata u svrhu stručne prakse.

Seminar će se održati u fizičkom obliku na Cipru od 31. listopada do 02. studenog 2023. godine u organizaciji ciparske nacionalne Erasmus+ agencije, a prijave su moguće do 05. srpnja 2023. godine putem Salto platforme koja zahtijeva prethodnu registraciju. Radni jezik je engleski.

Smještaj i prehranu snosi nacionalna agencija koja je organizator seminara, a troškove prijevoza pokriva Agencija.

Dodatna pitanja u vezi seminara moguće je uputiti na adresu elektroničke pošte tca_obrazovanje@ampeu.hr.

Više informacija o seminaru dostupno je na sljedećoj poveznici: https://salto-et.net/events/show/CY01_0482_TSS_2023