Nakon ukupno pet, zajedničkim snagama uspješno pripremljenih i provedenih EU projekata osiguravanja pomoćnika u nastavi, ukupne vrijednosti 22.648.721,59 kuna, Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije i Varaždinska županija pripremile su šesti po redu projekt osiguravanja pomoćnika i stručnih komunikacijskih posrednika u školama kojima je Županija osnivač, naziva „Zajedno možemo“.

Projektni prijedlog prijavljen je 30. lipnja 2022. na otvoreni privremeni poziv na dostavu projektnih prijedloga Ministarstva znanosti i obrazovanja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza V“, UP.03.2.1.07, koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Projektom je zatraženo bespovratno sufinanciranje rada 108 pomoćnika u nastavi, koji će raditi s najmanje 109 učenika s teškoćama u razvoju. Ukupna vrijednost prijavljenog projekta iznosi 4.892.594,40 kuna, pri čemu Varaždinska županija treba osigurati iznos od 892.594,40 kuna, dok zatražena bespovratna sredstva iznose maksimalno predefiniranih 4.000.000,00 kuna.

Projekt će se provoditi u 31 školi partneru, od kolovoza 2022. pa do srpnja 2023.

Projektom će se učenicima s teškoćama u razvoju osigurati potrebna podrška u nastavi, a što će doprinijeti kvantiteti i kvaliteti usvojenog znanja, napretku njihovih vještina i sposobnosti, razvoju socijalnih vještina kroz interakciju, prihvaćanja i poštivanja individualnih razlika, a time i spremnosti za samostalni rad i ravnopravno sudjelovanje u zajednici. Bez adekvatne podrške, takav bi napredak izostao ili bio neznatan.