Ministarstvo znanosti i obrazovanja zaduženo je, u sklopu Nacionalnoga plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO) za provedbu strukturne reforme sustava odgoja i obrazovanja.

U svrhu provedbe te reforme, kao jedan od osnovnih preduvjeta, izrađena je „Studija o stanju u području srednjoškolskog obrazovanja u svrhu povećanja obuhvata učenika gimnazijskim programima i smanjivanja broja suficitarnih programa u strukovnom obrazovanju“.

Podaci iz te studije će se koristiti u svrhu postizanja ciljeva reforme a koji se odnose na povećanje relevantnosti srednjoškolskog obrazovanja, konsolidaciju brojnih postojećih programa srednjega strukovnog obrazovanja te uvođenje novih kurikuluma.

Studija je dostupna na sljedećoj poveznici: https://mzo.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Obrazovanje/NacionalniPlan2021-2027/Studija-srednje-obrazovanje.pdf

Popratne priloge uz studiju moguće je preuzet preko sljedeće poveznice: https://mzo.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/SO/TabliceSO.zip