Vlada Republike Hrvatske je dana 08. rujna 2022. odobrila sklapanje Okvirnog sporazuma između Hrvatske i Švicarske o provedbi Drugog švicarskog doprinosa u području kohezije za Hrvatsku, kojim se Hrvatskoj  stavlja na raspolaganje 45,7 milijuna švicarskih franaka.

Zahvaljujući ovom Okvirnom sporazumu ostvareni su preduvjeti za nastavak aktivnosti koje doprinose ekonomskoj i socijalnoj koheziji u Hrvatskoj.

Sredstva koja će Republici Hrvatskoj biti na raspolaganju iz Drugog švicarskog doprinosa se nadopunjuju nacionalnim sufinanciranjem i namijenjena su za financiranje programa i projekata poput:

    • ulaganja u istraživanje i inovacije namijenjenog poslovnom i znanstvenom sektoru (8 milijuna švicarskih franaka)
    • vodoopskrbu i odvodnju (23 milijuna švicarskih franaka)
    • zdravstvenu i socijalnu zaštitu (5.5 milijuna švicarskih franaka)
    • civilno društvo (7,62 milijuna švicarskih franaka)

Predmetna sredstva će se moći  utrošiti do kraja 2029. godine.

Više informacija dostupno je na sljedećoj poveznici: https://razvoj.gov.hr/vijesti/odobren-okvirni-sporazum-o-suradnji-izmedju-hrvatske-i-svicarske-u-sklopu-drugog-svicarskog-doprinosa/5030