Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije je Gradskom društvu Crvenog križa Ivanec pružila stručnu podršku u pripremi projektnog prijedloga „Infrastrukturno opremanje i adaptacija skladišnog prostora posrednika u lancu doniranja hrane Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Ivanec“.

Projektni prijedlog je Gradsko društvo Crveni križ Ivanec, kao nositelj projekta, dana 07.09.2022. godine prijavilo na otvoreni Poziv u modalitetu privremenog poziva „Infrastrukturno opremanje posrednika u lancu doniranja hrane i banke hrane“ (referentna oznaka: NPOO.C1.5.R4-I1.01). Navedeni poziv je financiran iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Ukoliko će biti odobren za financiranje, kroz projekt će se dodatno opremiti i adaptirati postojeće Skladište donirane hrane. Cilj projekta je ojačati infrastrukturne kapacitete GDCK Ivanec, koji je registrirani posrednik u lancu doniranja hrane, kako bi se stvorili osnovni preduvjeti za povećanje količine donirane hrane, čime se doprinosi smanjenju otpada od hrane te povećanju prehrambene sigurnosti siromašnijih skupina stanovništva.

Planirana ukupna vrijednost projekta je 179.343,78 HRK te se, sukladno uvjetima Poziva, u 100% udjelu financira sredstvima EU u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“, Mehanizma za oporavak i otpornost.

Pružanjem stručne savjetodavne podrške Gradskom društvu Crvenog križa Ivanec, Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije, osigurala je kvalitetnu pripremu istog. Ukoliko projekt bude odobren za financiranje, Javna ustanova će nastaviti pružati podršku prijavitelju kako bi se osigurala nesmetana implementacija istog u vidu postizanja svih definiranih aktivnosti operacije.