Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Ulaganje C.1.5. R1-I1-izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće:

    1. Svrha Poziva je poboljšati konkurentnost sektora voća i povrća izgradnjom i opremanjem logističko-distributivne infrastrukture za proizvode navedenog sektora;
    2. Ukupno raspoloživa sredstva u okviru Poziva iznose: 610.000.000,00 HRK;
    3. Najviši iznos bespovratnih sredstava za lokalne distribucijske projekte lokalne infrastrukture po projektu  iznosi 10.000.000,00 EUR, pri čemu ukupni troškovi projekta ne smiju prelaziti 20.000.000,00 EUR;
    4. Najviši iznos bespovratnih sredstava za lokalne distribucijske projekte proizvođačkih organizacija i partnera po pojedinog projekta iznosi 15.000.000,00 EUR;
    5. Krajnji rok za podnošenje projektnog prijedloga je do iskorištenja sredstava ili do 31. ožujka 2023. godine;
    6. Više informacija o Pozivu dostupno je u prilogu ove poruke te na poveznici https://fondovieu.gov.hr/pozivi/5

 

PRVA IZMJENA POZIVA

Dana 16. studenog 2022. godine

Ministarstvo poljoprivrede objavilo prve izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava Izgradnja i opremanje logističko-distributivnih centara za voće i povrće.

Izmjene se odnose na:

  1. Prilog 1. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost;
  2. Prilog 2. Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO) – Opći uvjeti koji se primjenjuju na projekte financirane iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026- (NPOO);
  3. Kodove intervencija u sustavu eNPOO.

Izmjene nemaju utjecaj na postupak dodjele bespovratnih sredstava;

Popis svih izmjena dostupan je na poveznici https://fondovieu.gov.hr/pozivi/5