Ministarstvo kulture i medija objavio je Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2023. godinu:

   1. Opći cilj Javnog Poziva je pružanje podrške kvalitetnim i inovativnim programima čije aktivnosti potiču i razvijaju sudjelovanje publike u kulturi i umjetnosti;
   2. Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti za jednogodišnje programe je 20.000,00 HRK odnosno 2.654,46 EUR;
   3. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti za jednogodišnje programe je 70.000,00 HRK odnosno 9.290,60 EUR;
   4. Rok za predaju projektnih prijedloga je 21. prosinca 2022. godine do 17 sati;
   5. Više o uvjetima Javnog poziva te načinu podnošenja prijava dostupno je na poveznici: https://min-kulture.gov.hr/natjecaji-16274/javni-pozivi-404/javni-poziv-za-predlaganje-programa-koji-poticu-razvoj-publike-u-kulturi-u-republici-hrvatskoj-za-2023-godinu-rok-21-prosinca-2023/23062