Županijska uprava za ceste Varaždinske županije potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Sanacija cestovnih klizišta na području Varaždinske županije“ ukupne vrijednosti 35.062.500,00 kuna, u pripremi kojeg je stručnu savjetodavnu podršku pružila Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije.

Projekt je prijavljen za financiranje u sklopu Poziva „Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije,  Bjelovarsko-bilogorske županije i Koprivničko-križevačke županije“ (referentna oznaka: FSEU.MMPI.01.0023), te se u potpunosti financira iz Fonda solidarnosti Europske unije.

Projektom je planirana sanacija ukupno 28 cestovnih klizišta na području Varaždinske županije, a sve kako bi se izbjegla daljnja urušavanja lokalnih i županijskih cesta i održala redovita prohodnost svih pravaca zahvaćenih klizištima. Sanacijom cestovnih klizišta osigurat će se daljnje korištenje i prometovanje županijskim i lokalnom cestama na siguran način te će se eliminirati  značajna opasnost za ljude, infrastrukturu i okoliš.