Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) organizira seriju online informativnih prezentacija o mogućnostima financiranja i procesima prijave na natječaje iz Međusektorskog potprograma – sektor informativnih medija za 2023. godinu.

U sklopu navedenog Međusektorskog potprograma otvorena su dva poziva na dostavu projektnih prijedloga:

        1. Potpora za Novinarska partnerstva 2023.;
        2. Potpora za Medijsku pismenost 2023.

Cilj navedenih javnih poziva jest jačanje kapaciteta europskog informativnog medijskog sektora te poticanje inovativnih pristupa u stvaranju, pristupu, distribuciji i promociji sadržaja između različitih kulturnih i kreativnih, vizualnog te ostalih sektora.

Online info događanje za Javni poziv Potpora za Novinarska partnerstva 2023. održat će se 13. siječnja 2023. godine od 11:00 do 12:30 sati. Registracija sudionika nije potrebna te je događanju moguće pristupiti preko sljedeće poveznice.

Online info događanje za Javni poziv Potpora za medijsku pismenost 2023. održat će se 20. siječnja 2023. od 10:30 do 12:00 sati.  Registracija sudionika nije potrebna te je događanju moguće pristupiti preko sljedeće poveznice

Oba info događanja bit će održana na engleskom jeziku putem Webex platforme.