Europska komisija pokrenula je 8. veljače 2023. godine javno savjetovanje “Mogućnosti učenja (mobilnost u svrhu učenja) u inozemstvu u Europi za sve” zbog prijedloga koji se planira donijeti kasnije ove godine. Cilj savjetovanja je informirati građane i sve zainteresirane strane o predstojećem prijedlogu te prikupiti informacije i stajališta.

U okviru javnog savjetovanja raspravljati će se o glavnim preprekama sudjelovanja u mobilnosti u svrhu učenja i načinima kako ih otkloniti. Javno savjetovanje namijenjeno je građanima i dionicima kao što su učenici, nastavnici, osoblje u svim sektorima obrazovanja i osposobljavanja, osobe koje rade s mladima, naučnici i sportsko osoblje, organizacije koje organiziraju razmjene mladih unutar aktivnosti mobilnosti, kao i poslodavci.

Poziv na razmjenu informacija i upitnik javnog savjetovanja na svim jezicima EU-a bit će dostupni do 3. svibnja 2023. godine na portalu Iznesite svoje mišljenje, dostupno na poveznici https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives_hr.