Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije pružila je Općini Sračinec stručnu podršku u pripremi ukupno dvanaest projektnih prijedloga. Svi projektni prijedlozi prijavljeni su u razodoblju između 10. i 13. svibnja 2024. godine. Projektni prijedlozi prijavljeni su u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga Izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“ koji je objavilo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Projektni prijedlozi koji su prijavljeni jesu:

    1. Izrada urbanističkog plana uređenja “Orte naselje Svibovec Podravski“
    2. Izrada urbanističkog plana uređenja “Goričica naselje Sračinec“
    3. Izrada urbanističkog plana uređenja “Spasišće 1 naselje Sračinec“
    4. Izrada urbanističkog plana uređenja “Spasišće 2 naselje Sračinec“
    5. Izrada urbanističkog plana uređenja “Spasišće 3 naselje Sračinec“
    6. Izrada urbanističkog plana uređenja “Rakovica 1 naselje Sračinec“
    7. Izrada urbanističkog plana uređenja “Rakovica 2 naselje Sračinec“
    8. Izrada urbanističkog plana uređenja “Podvornice 1 naselje Sračinec“
    9. Izrada urbanističkog plana uređenja “Podvornice 2 naselje Sračinec“
    10. Izrada urbanističkog plana uređenja “Polane 1 naselje Svibovec Podravski“
    11. Izrada urbanističkog plana uređenja “Polane 2 naselje Svibovec Podravski“
    12. Izrada urbanističkog plana uređenja “Polane 3 naselje Svibovec Podravski“

Ukupna planirana vrijednost svakog pojedinog projektnog prijedloga iznosi 20.000,00 EUR, uz stopu sufinanciranja od 100%.

Svrha Poziva je olakšati, osuvremeniti, unificirati i digitalizirati procedure izrade prostornih planova u Hrvatskoj, omogućiti uspostavu platformi i digitalnih infrastrukturnih servisa za unapređenje pružanja elektroničkih javnih usluga te smanjiti opterećenja građanima, poslovnim subjektima i investitorima. Time će se ubrzati izdavanje akata za gradnju i realizaciju investicija na svim razinama upravljanja.

Pružanjem stručne savjetodavne podrške Općini Sračinec, Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije, uz blisku suradnju s prijaviteljem, Općinom Sračinec, osigurala je kvalitetnu pripremu istih. Ukoliko projekti budu odobreni za financiranje, Javna ustanova će nastaviti pružati podršku Općini Sračinec kako bi se osigurala nesmetana i pravovremena provedba istih te kako bi se osiguralo postizanje svih definiranih rezultata i pokazatelja projekta.