Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije osigurala je stručnu podršku u pripremu četiri projektna prijedloga na javni poziv Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti.  Javni poziv objavljen je od strane Ministarstva turizma i sporta 05. listopada 2022. godine u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije, kroz pružanje stručne podrške u pripremi projektnog prijedloga, osigurala je prijavu projekta u sklopu kojih se ulaže u zeleu i digitalnu tranziciju javne turističke infrastrukture u turistički slabije razvijenim, područjima s ciljem razvoja posebnih oblika turizma.

Tako je Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije pružila stručnu podršku Varaždinskoj županiji prilikom pripreme projektnog prijedloga Arboretum opeka – održiva zelena destinacija. Ukupna vrijednost projekta iznosi 10.334.484,27 EUR. Projekt je usmjeren na potpunu revitalizaciju  zaštićenog spomenika parkovne arhitekture Arboretum Opeka.

Stručna podrška pružena je i Općini Bednja za projekt Interpretacijski centar bednjanskog govora. U sklopu projekta se planira urediti moderno opremljeni centar za interpretaciju bednjanskog govora – zaštićene nematerijalne kulturne baštine. Ukupna planirana vrijednost projekta je 3.134.214,87 EUR.

Gradu Varaždinske Toplice pružena je stručna podrška prilikom pripreme projektnog prijedloga Grad na termalnoj vodi Aquae Iasae – Varaždinske Toplice.  Njegova vrijednost iznosi 6.128.937,18 EUR. Projektom su obuhvaćene dvije javne turističke infrastrukture te dva s njima povezana perivoja i parkiralište, a cilj je kroz prezentaciju te digitalnu i multimedijsku opremu povećati atraktivnost destinacije.

Općina Jalžabet je uz stručnu podršku Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije pripremila projektni prijedlog Uspostava infrastrukture sportsko-rekreacijskog turizma u Općini Jalžabet, u vrijednosti od 3.929.955,00 EUR. Projektom je predviđena izgradnja smještajnog objekta u sklopu postojećeg Sportskog centra Jalžabet s vanjskim popratnim sadržajem u obliku adrenalinskog parka i multifunkcionalnog trga za događanja na otvorenom.