Agencija za mobilnost i programe Europske unije poziva na prijavu za sudjelovanje na seminaru pod nazivom: “Design Thinking for Cooperation Partnerships”. Cilj seminara je uspostavljanje kontakata među organizacijama zainteresiranim za prijavu projektnih prijedloga u okviru Ključne aktivnosti 2 (Partnerstva za suradnju KA220) te pružanje prilike sudionicima za zajednički rad i razvoj projektnih ideja i rješenja koristeći pristup „Design Thinking“.

Ciljna skupina su predstavnici organizacija/ustanova aktivnih u području odgoja i općeg obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i obrazovanja odraslih, zainteresirani za prijavu projektnih prijedloga u okviru Ključne aktivnosti 2 (Partnerstva za suradnju KA220).

Seminar će se održati u fizičkom obliku u Dublinu u Irskoj od 25. do 27. rujna 2023. godine u organizaciji irske nacionalne Erasmus+ agencije.

Prijave za sudjelovanje na seminaru otvorene su do 31. svibnja 2023. godine putem Salto platforme.

Troškove smještaja i hrane snosi nacionalna agencija koja je organizator seminara dok troškove puta pokriva Agencija za mobilnost i programe EU.

Dodatna pitanja u vezi seminara moguće je uputiti na adresu elektroničke pošte tca_obrazovanje@ampeu.hr.

Više informacija o seminaru dostupno je na sljedećoj poveznici: https://ampeu.hr/natjecaji/poziv-na-prijavu-za-sudjelovanje-na-tca-seminaru-design-thinking-for-cooperation-partnerships-u-dublinu