Danas je u Varaždinu, povodom Dana Europe, 09. svibnja 2023. godine, u organizaciji Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije održana edukacija „Ključni izazovi i rizici u provedbi EU projekata“.

Nakon uvodnih obraćanja, uslijedila je edukacija za zaposlenike u lokalnoj i regionalnoj samoupravi te drugim javnopravnim tijelima s područja Varaždinske županije koji će ili već pripremaju i provode EU projekte.

Sudionici edukacije su imali prilike usvojiti nova te proširiti postojeća znanja iz područja provedbe EU projekata. Na edukaciji su se, kroz vježbe i primjere dobre prakse, prezentirala pravila i uvjeti provedbe projekata financiranih iz EU izvora te izazovi i rizici, kao i nepravilnosti u provedbi projekata.

JURA je ovim događanjem obilježila Dan Europe te se pridružila brojnim aktivnostima i događanjima koja se održavaju u RH te drugim državama članicama EU i EU institucijama. Program edukacije je osmišljen na način da odgovara potrebama naših korisnika, javnopravnim tijelima s područja Varaždinske županije. Izazovi s kojima se javnopravna tijela susreću u provedbi EU projekata iziskuju od osoba koje pripremaju i provode projekte kontinuirano usavršavanje te educiranje i praćenje provedbene prakse. Ne bi li pružili adekvatnu i kvalitetnu savjetodavnu podršku jedinicama lokalne i regionalne samouprave, kao i ostalim javnopravnim tijelima s područja Varaždinske županije, u pripremi i provedbi EU projekata, zaposlenici JURA-e se isto tako permanentno educiraju. Između ostalog, time se doprinosi ostvarenju programa rada JURA-e te provedbi projekta „Suradnja za razvoj“ uz pomoć kojeg je do kraja prošle godine pružena pomoć u pripremi za čak 70 projekata, u provedbi za 53 projekta, izrađeno je 16 strateških dokumenata te je organizirano 8 informativno – edukativnih događanja. Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije organizira događanja s ciljem informiranja i educiranja svojih korisnika o novostima na temu EU fondova, te stoji na raspolaganju svim jedinicama lokalne samouprave, Varaždinskoj županiji i svim javnopravnim tijelima kroz pružanje stručne pomoći pri edukaciji, pripremi i provedbi europskih projekata – rekao je ravnatelj Mladen Jakopović.

Edukacija je održana u sklopu projekta „Suradnja za razvoj“ ukupne vrijednost 23.754.679,20 HRK/3.152.787,74 EUR, od čega se iz Europskog fonda za regionalni razvoj financira 20.191.477,32 HRK/2.679.869,58 EUR, odnosno 85%. Projekt traje 60 mjeseci, od 10. siječnja 2019. do 31. prosinca 2023. godine.

 

GALERIJA FOTOGRAFIJA