Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije pružila je savjetodavnu pomoć pri pripremi projektnog prijedloga CBC CHeF– Prekogranična suradnja spaja kulturu, baštinu i hranu u zdrav život.

Prijavitelj, Dvor Trakošćan, prijavio je projektni prijedlog, u suradnji s partnerima: Muzejima Hrvatskog zagorja, Mestnom občinom Krško, Posavskim muzejom Brežice, Javnim zavodom Kozjanski park i Fakultetom organizacije i informatike.

Projektnih prijedlog prijavljen je na Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijava za standardne projekte u okviru prioriteta 2 (specifični cilj 4.6.), a koji je raspisan u okviru Interreg programa Slovenija – Hrvatska 2021. – 2027.

Projektom će se potaknuti gospodarski i društveni razvoj projektnog područja kroz razvoj turističkog proizvoda koji se temelji na načelima zelenog turizma te na uvođenju naprednih tehnologija u prezentaciji kulturne, prirodne i gastronomske baštine a koji istovremeno u središte stavlja psiho-fizičko zdravlje pojedinog posjetitelja.

Tako će provedba aktivnosti u sklopu projekta generirati sljedeće ishode: turističke proizvode i pakete, sporazume o suradnji s lokalnim ugostiteljima, ciklus prekograničnih događanja, mrežu „escape room“ doživljaja, ciklus takmičenja s naglaskom na psiho-fizičko zdravlje posjetitelja, strategijom razvoja multimedijalnih sadržaja i digitalizacije u baštinskom području, akcijskim planom i marketinško-komunikacijskom strategijom.

Ukupna vrijednost projekta je 1.555.770,63 EUR, od čega se 80 % sufinancira iz Interreg programa Slovenija – Hrvatska 2021. – 2027., dok preostalih 20 % podmiruju projektni partneri.