Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. te u svojstvu Upravljačkog tijela za Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. objavilo je 20. srpnja 2023. godine ažurirane indikativne planove objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2023. godinu za predmetne programe.

Pozivi na dostavu projektnih prijedloga u indikativnom godišnjem planu objave mogu biti otvoreni pozivi na dostavu projektnih prijedloga te ograničeni pozivi na dostavu projektnih prijedloga, kod kojih postoji više od jednog unaprijed poznatog potencijalnog prijavitelja.

Indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga sadrži popis poziva na dostavu projektnih prijedloga i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama, sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih institucija.

Ažurirani indikativni plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2023. godinu za Program Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. dostupan je na poveznici: https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2023/07/Raspored-planiranih-poziva-na-podnosenje-prijedloga-za-PKK-2021.-2027._0723_za-objavu.xlsx

Indikativni plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2023. godinu za Integrirani teritorijalni program 2021.-2027. dostupan je na poveznici https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2023/07/Raspored-planiranih-poziva-na-podnosenje-prijedloga-za-ITP-2021.-2027._0723_za-objavu.xlsx