U okviru Programa prekogranične suradnje Interreg Slovenija-Hrvatska 2021.- 2027. otvoren je Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Standardne projekte za Prioritet 1 (Zelena i prilagodljiva regija) i Prioritet 3 (Dostupna i povezana regija):

    1. Predmet ovog poziva je sufinanciranje projekata koji su u skladu sa sljedećim specifičnim ciljevima:
       1. Za projekte koji se prijavljuju u sklopu Prioriteta 1:
          1. Specifičnim ciljem 2.4. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprečavanje rizika od katastrofa, te otpornosti, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavima;
          2. Specifičnim ciljem 2.7. Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja;
       2. Za projekte koji se prijavljuju u sklopu Prioriteta 3:
          1. Specifičnim ciljem 6.2. Povećanje učinkovitosti javne uprave promicanjem pravne i administrativne suradnje te suradnje između građana, aktera civilnog društva i institucija, osobito s ciljem rješavanja pravnih i drugih prepreka u pograničnim regijama;
    2. Minimalni iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu iznosi:
       1. Za Prioritet 1: 250.000,00 EUR;
       2. Za Prioritet 3: 200.000,00 EUR;
    3. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po pojedinom projektu iznosi:
       1. Za Prioritet 1: 2.500.000,00 EUR;
       2. Za Prioritet 2: 1.000.000,00 EUR;
    4. Maksimalni intenzitet potpore iznos 80% ukupno prihvatljivih troškova projekta;
    5. Poziv je objavljen kao otvoreni javni poziv a prvi rok za podnošenje projektnih prijava je 23. svibnja 2023. godine u 12:00 sati;
    6. Više o uvjetima natječaja te načinu prijave dostupno je na sljedećoj poveznici: http://www.si-hr.eu/2127/hr/regular-projects/

 

PRVA IZMJENA POZIVA

Dana 12. svibnja 2023. godine objavljene su prve izmjene Poziva na dostavu projektnih prijedloga za Standardne projekte za Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Standardne projekte za Prioritet 1 (Zelena i prilagodljiva regija) i Prioritet 3 (Dostupna i povezana regija).

Izmjene se odnose na:

    1. Prihvatljive troškove, odnosno izdaci se smatraju prihvatljivim tek nakon što se projekt odobri od strane Odbora za praćenje programa (osim troškova pripreme);
    2. Zahtjeve partnerstva, odnosno u projektima mogu sudjelovati sve druge pravne osobe, koje su definirane točkom 7. otvorenog poziva kao „Prihvatljivi korisnici pod uvjetom da  nisu angažirani kao vanjski pružatelji usluga te ako imaju financijske, administrativne i pravne kapacitete za sudjelovanje u programu.

Izmjenama poziva ne mijenja se prvi rok za predaju projektnih prijedloga.

Više informacija o izmjenama poziva dostupno je na poveznici http://www.si-hr.eu/2127/hr/regular-projects/.

 

 

ZATVARANJE POZIVA

Dana 23. listopada 2023. godine objavljena je Obavijest o zatvaranju Otvorenog poziva za dostavu projektnih prijedloga za Standardne projekte za Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Standardne projekte za Prioritet 1 (Zelena i prilagodljiva regija) i Prioritet 3 (Dostupna i povezana regija).

Nvi Otvoreni poziv za dostavu projektnih prijedloga za Standardne projekte za Poziv na dostavu projektnih prijedloga za Standardne projekte za Prioritet 1 (Zelena i prilagodljiva regija) i Prioritet 3 (Dostupna i povezana regija) bit će objavljen u zadnjem kvartalu 2024. godine. 

Obavijest o zatvaranju Poziva dostupna je na sljedećoj poveznici: http://www.si-hr.eu/2127/hr/2023/10/23/obavijest-2/