Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju poziva privatne šumoposjednike na ispunjavanje anketnog upitnika za iskaz interesa za sudjelovanje u intervenciji 72.01. Potpore za ograničenje u gospodarenju šumama (NATURA 2000, NKS) iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023.-2027.

Potpora unutar navedene intervencije dodjeljuje se kao naknada za gubitak prihoda za propisane mjere za šume i šumska zemljišta (tip šume: hrast, bukva i jela) u obuhvatu područja ekološke mreže Natura 2000, a dodjeljuje se na godišnjoj razini po hektaru.

Mjere za koje se može ostvariti potpora (godišnje kroz 5 godina) odnose se na:

    1. obveza ostavljanje 10 m3 suhe drvne mase po hektaru (150 EUR/ha za bukvu, 160 EUR/ha za jelu, 250 EUR/ha za hrast);
    2. obveza ostavljanje 15 m3 suhe drvne mase po hektaru (190 EUR/ha za bukvu, 220 EUR/ha za jelu, 320 EUR/ha za hrast);
    3. obveza ostavljanje 3% mrtvog drva (150 EUR/ha);
    4. uskrata obavljanja gospodarske aktivnosti („No management“) (300 EUR/ha).

Anketni upitnik dostupan je na poveznici https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoXTlfN7j9i7crwO6QbNbk_Y9bWb4T6B-dNxX-m4fubvkBjA/viewform , a moguće ga je popuniti do 11. ožujka 2024. godine do  16 sati.