Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije pružila je savjetodavnu podršku kod pripreme projektnog prijedloga Izrada Urbanističkog plana uređenja središnjeg dijela naselja Kolarovec.

Prijavitelj, Općina Cestica, prijavila je projektni prijedlog na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava Izrada prostornih planova nove generacije putem elektroničkog sustava “ePlanovi” u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Urbanistički plan uređenja središnjeg dijela naselja Kolarovec je prostorni plan lokalne razine, koji, sukladno Zakonu o prostornom uređenju (NN, br.153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23), treba biti usklađen s prostornim planom lokalne razine širega područja – Prostorni plan uređenja Općine Cestica, u čijim odredbama za provedbu su sadržane obaveze i smjernice za izradu urbanističkih planova uređenja, kao prostornih planova užega područja, te prostornim planom lokalne razine širega područja i prostornim planovima više razine utvrđenih Zakonom. Potrebno usklađenje predmet je ovog projekta, a provest će se kroz izradu i donošenje novog Urbanističkog plana uređenja središnjeg dijela naselja Kolarovec.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 31.250,00 EUR, od čega su 64% bespovratna sredstva iz Mehanizma za oporavak i otpornost, a preostalih 36% podmiruje prijavitelj.

Predviđeno trajanje projekta je 21 mjesec, a provedba se planira završiti do kraja 2025. godine.