Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Javni poziv za financiranje projekata za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente za školsku/akademsku godinu 2024./2025.:

    1. Ciljevi Javnoga poziva su zadovoljiti potrebe slijepih i slabovidnih učenika i studenata projektima udruga koje će osigurati pristupačnost, prilagodbu, prijepis, tisak i dotisak udžbenika i drugih obrazovnih materijala, kao i literature na Brailleovu pismu u tiskanom izdanju, digitalnome obliku, zvučnome zapisu i uvećanome tisku koji će pridonijeti izjednačavanju uvjeta uključivanja u odgojno-obrazovni proces škola i visokih učilišta;
    2. Odgojno-obrazovne ustanove/visoka učilišta za koje se financiraju projekti za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente:
       1. Osnovna škola;
       2. Srednja škola;
       3. Visoka učilišta;
    3. Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva iznosi do 400.000,00 EUR;
    4. Najmanji iznos koji se može zatražiti je 670,00 EUR;
    5. Najviši iznos koji se može zatražiti je do 25.000,00 EUR;
    6. Rok za podnošenje prijava je 17. svibnja 2024. godine;
    7. Više informacija dostupno je na poveznici: https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/javni-poziv-za-financiranje-projekata-za-prilagodbu-i-izradu-udzbenika-literature-za-slijepe-i-slabovidne-ucenike-i-studente-za-skolsku-akademsku-godinu-2024-2025/6149