Novosti

Završna konferencija projekta „Energetska obnova zgrada Terme, Konstantinov dom, Hidroterapija Terme i Konstantinova kupelj na adresi Trg slobode 1B i 1C, Varaždinske Toplice“

Dana 27. travnja 2021. održana je Završna konferencija projekta „Energetska obnova zgrada Terme, Konstantinov dom, Hidroterapija Terme i Konstantinova kupelj na adresi Trg slobode 1B i 1C, Varaždinske Toplice“. Osim predstavnika Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju koja je ujedno i korisnik projekta, na konferenciji su sudjelovali predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te Varaždinske županije, predstavnici medija i…

Održana završna konferencija projekta energetske obnove Doma zdravlja u Lepoglavi

U organizaciji Doma zdravlja Varaždinske županije. 20. travnja 2021. godine održana je završna konferencija   projekta ”Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Varaždinske županije na adresi Trg kralja Tomislava 8, Lepoglava – ispostava Ivanec”. Provedba projekta započela je 7. siječnja 2021. godine te se završetak svih projektnih aktivnosti očekuje do 7. svibnja 2021. godine. Na konferenciji su predstavljeni ostvareni rezultati i provedene aktivnosti projekta.…

Održana završna konferencija projekta energetske obnove Doma zdravlja u Novom Marofu

U organizaciji Doma zdravlja Varaždinske županije, 30. ožujka 2021. godine održana je završna konferencija projekta „Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Varaždinske županije na adresi Zagorska ulica 21, Novi Marof – ispostava Novi Marof ”. Provedba projekta započela je 7. siječnja 2021. godine te se završetak svih projektnih aktivnosti očekuje do 7. svibnja 2021. godine. Na konferenciji su predstavljeni ostvareni rezultati i provedene…

JURA omogućila besplatnu stručnu pomoć u izradi strateških dokumenata

Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije objavila je Pravilnik o pružanju stručne pomoći u izradi strateških i razvojnih dokumenata za područje Varaždinske županije te njihovih provedbenih dokumenata u okviru provedbe projekta Suradnja za razvoj. O PROJEKTU Projekt „Suradnja za razvoj“ financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt je Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije prijavila u…

Održana završna konferencija projekta energetske obnove zgrade Srednje škole „Arboretum Opeka“

Povodom završetka energetske obnove Srednje škole Arboretum Opeka, 24. veljače 2021. godine održana je završna konferencija projekta  „Energetska obnova zgrade Srednje škole „Arboretum Opeka“ Marčan na adresi Vinička 53, Marčan, Vinica“. Projekt energetske obnove financiran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz Operativni program Konkurentnosti i kohezija 2014. – 2020., Prioritetne osi 4  – Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih…

Turistička zajednica Trakošćan – Općina Bednja nabavila šest energetski učinkovitih vozila

Turistička zajednica Trakošćan-Općina Bednja u veljači 2021. godine nabavila je pet električnih bicikala te jedan električni skuter. Investicija je realizirana temeljem uspješne prijave projekta na Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama, kojeg je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio u lipnju 2020. godine. Ukupna vrijednost investicije je 47.370,50 HRK, od čega je FZOEU…

Održana završna konferencija projekta energetske obnove Doma zdravlja u Varaždinskim Toplicama

U organizaciji Doma zdravlja Varaždinske županije, 8. travnja 20201. godine održana je završna konferencija projekta ”Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Varaždinske županije, ispostava Varaždinske Toplice”. Provedba projekta započela je 7. siječnja 2021. godine te se završetak svih projektnih aktivnosti očekuje do 7. svibnja 2021. godine. Na konferenciji su predstavljeni ostvareni rezultati i provedene aktivnosti projekta. Projekt obnove Doma zdravlja prezentirao je…

JURA najbolja u Hrvatskoj u povlačenju EU sredstava!

U posljednje dvije godine provedbe projekta pod nazivom „Suradnja za razvoj“ Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije bila je stručna savjetodavna podrška u pripremi i provedbi EU projekata vrijednih više od 630 milijuna kuna! Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije (JURA) je, tijekom posljednje dvije godine provedbe projekta pod nazivom „Suradnja za razvoj“, bila stručna savjetodavna podrška u…

Kako do besplatne stručne pomoći za pripremu ili provedbu razvojnih projekata?

Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije objavila je Pravilnik o pružanju stručne pomoći u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnih tijela s područja Varaždinske županije u okviru provedbe projekta Suradnja za razvoj. O PROJEKTU Projekt »Suradnja za razvoj« financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt je Javna ustanova za regionalni razvoj Varaždinske županije prijavila u okviru Poziva…

Promjena veličine fonta
Kontrast