Kratki opis projekta

Projekt je usmjeren na kombiniranje naprednih tehnologija (poput proširene stvarnosti, holograma, najnovijih trendova u e-učenju) kako bi se stvorilo jedinstveno iskustvo za svakog pojedinog posjetitelja, prilagođeno sklonostima i interesima posjetitelja. Istovremeno, projekt će biti usmjeren na promociju kulturne i prirodne baštine ruralnih područja te će biti podloga za uspostavu održivog upravljanja posjetitelja u projektnom području. Nadalje, uključivanje naprednih tehnologija u turističku ponudu koje se temelje na navikama i interesima nove generacije posjetitelja, omogućit će promociju baštine koja je trenutno slabije poznata posjetiteljima ili nije adekvatno zastupljena u trenutnoj turističkoj ponudi projektne regija.

Navedeno će se postići uspostavom 2 centra za posjetitelje – jedan u podrumu Županijske palače u Varaždinu a drugi na području općine Csurgó u Mađarskoj.  Centri će biti opremljeni najmodernijom naprednom tehnologijom koja će se koristiti za promociju ruralne i kulturne baštine na inovativan i interaktivan način. Dodatna posebnost centara bit će njihova međusobna povezanost uz pomoć naprednih komunikacijskih tehnologija, koje će omogućavati međusobnu komunikaciju posjetitelja oba centara te će time ukinuti prostornu dimenziju između te dvije zgrade.

Dodatna vrijednost projekta bit će stvaranje inovativnog turističkog proizvoda koji se temelji na proširenoj stvarnosti, upotrebi pametnih uređaja ali i procesu igrifikacije. Stvaranjem takvog turističkog proizvoda – aplikacije za pametne uređaje omogućit će se posjetiteljima nove generacije da upoznaju kulturnu i prirodnu baštinu projektnog područja sukladno vlastitim interesima – posjetitelj neće biti samo promatrač već aktivni sudionik u povijesti/kulturi projektnog područja.

Projektom će se također povećati kapaciteti pružatelja turističkih usluga kao i upravitelja/vlasnika kulturne i turističke baštine o integraciji turističke ponude i kulturne/prirodne baštine, s posebnim naglaskom na korištenje naprednih tehnologija u tom proces. Uz to, područje projekta integrirat će se u jedan prepoznatljiv brend koji će povezati baštinu s tržištem, što će na kraju rezultirati boljim društvenim i ekonomskim razvojem.

Ciljevi projekta

Projekt je usmjeren prema postizanju tri cilja:

 • Integrirati baštinu prekograničnog područja kroz razvoj zajedničke prekogranične turističke atrakcije
 • Razviti nove turističke koncepte s visokim udjelom informacijskih i komunikacijskih tehnologija koji se temelje na baštini prekograničnog područja
 • Povećati svijest ciljanih skupina u prekograničnom području o gospodarskoj, socijalnoj i turističkoj vrijednosti baštine

Rezultat projekta

 • 1 baza podataka o vlasnicima/upraviteljima kulturne i turističke baštine na projektnom području
 • 1 analiza baštine i njenog valorizacijskog potencijala
 • 1 inovativna turistička atrakcija – aplikacija za pametne telefone koja kombinira proširenu stvarnost i napredne tehnologije kako bi se osigurao jedinstven doživljaj za svakog pojedinog posjetitelja
 • 2 centra za posjetitelje opremljena naprednom tehnologijom za prezentaciju kulturne i prirodne baštine
 • 1 marketinška strategija za promociju prekograničnog projektnog područja
 • Promotivni materijali (tiskani i digitalni)
 • 1 ciklus edukacija za vlasnike/upravitelje baštine o zajedničkoj promociji, plasmanu i integraciji baštine u turističku ponudu regije
 • 1 ciklus edukacija za pružatelje turističkih usluga o mogućnostima i metodama integracije baštine u turističku ponudu regije
 • 1 međunarodna konferencija o pametnim tehnologijama u turizmu

Vodeći partner

Varaždinska županija

Projektni partneri

 • Općina Csurgó
 • Sveučilište Pannon, Nagykanisza kampus
 • Turistička zajednica Varaždinske županije

Vrijednost projekta

Projekt je financiran iz Programa suradnje Interreg V-A Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020.

Ukupna vrijednost projekta: 1.545.287,06 EUR

Sufinanciranje iz Interreg programa: 1.313.493,98 EUR

Razdoblje provedbe projekta

29 mjeseci, od 01.01.2021. do 31.05.2023.

Status projekta

Završen

 

Kontakt osoba u JURA-i za više informacija

Ivana Prikratki

ivana.prikratki@rrvz.hr

Dodatne informacije o projektu

https://tourism-meets-tech.eu/

Galerija