Na 6. sastanku partnera na projektu AT@AT.CB dogovorene brojne buduće aktivnosti

Dana 28. travnja 2022. godine održan je 6. sastanak projektnih partnera projekta AT@AT.CB.

Sastanak se održan u Palači Varaždinske županije i to u organizaciji Turističke zajednice Varaždinske županije. Sastanku su prisustvovali predstavnici svih projektnih partnera:  Varaždinske županije, Turističke zajednice Varaždinske županije, Općine Csurgó i Sveučilišta Panonija, Nagykanizsa kampus. Na sastanku je sudjelovao i načelnik općine Csurgó, gospodin János Füstös te gđa. Zrinka Šajn, predstavnica Zajedničkog tajništva Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska.

Tijekom operativnog sastanka partneri su detaljnije isplanirali provođenje budućih aktivnosti.

Tako je dogovoreno da će  se sredinom lipnja 2022. godine održati međunarodna konferencija na temu informatičkih i komunikacijskih tehnologija u funkciji turizma. Također je potvrđeno da će se u kolovozu 2022. godine u sklopu projekta organizirati Srednjovjekovni festival u općini Csurgó. Važan dio aktivnosti odnosi se i na održavanje dva ciklusa osposobljavanja uz području turizma: jedan za ključne dionike iz turističkog sektora – pružatelje turističkih usluga, a jedan za  vlasnike/upravitelje kulturne i prirodne baštine na projektnom području.

Predstavnici Sveučilišta Panonija, Nagykanizsa kampusa na projektnom sastanku najavili su da očekuju da će tijekom kolovoza završiti inovativnu turističku aplikaciju, a koju razvijaju u sklopu projekta te da će nedugo nakon toga ista biti dostupna za skidanje zainteresiranim korisnicima.

Dodatno, Varaždinska županija i Općina Csurgó ujedno su najavili da uskoro očekuju početak radova u svrhu uspostave centara za posjetitelje.

Ujedno je dogovoreno da će se svi predstavnici projektnih partnera ponovno sresti već sljedećeg mjeseca u prostorijama Općine Csurgó u Mađarskoj.

GALERIJA