Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske na svojim je stranicama objavio odluke o dodjeli sredstava za financiranje projekata u sklopu Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu. Među njima su i tri projekta koje su prijavitelji uspješno pripremili uz savjetodavnu podršku Javne ustanove za regionalni razvoj Varaždinske županije:

    • Obnova vanjske stolarije Dvorca Šaulovec, prijavitelj Varaždinska županija;
    • Obnova i sanacija fasade starog dijela školske zgrade Prve gimnazije Varaždin, prijavitelj Prva gimnazija Varaždin i
    • Obnova namještaja dvorca Šaulovec, prijavitelj Varaždinska županija.

Projekt „Obnova vanjske stolarije Dvorca Šaulovec“ Varaždinska županija je prijavila na komponentu Natječaja „Program zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima u 2022.godini“. Za projekt su odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 450.000,00 HRK.

Obnova i sanacija fasade starog dijela školske zgrade Prve gimnazije Varaždin“  je projekt koji će provoditi Prva gimnazija Varaždin također u okviru „Programa zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima u 2022.godini“.  Za navedeni projekt odobreno je 100.000,00 HRK bespovratnih sredstava.

Aktivnosti u sklopu navedenih projekata Varaždinske županije i Prve gimnazije Varaždin odnose se na izvođenje građevinskih radova s ciljem zaštite i očuvanja navedenih građevina, ujedno zaštićenih kulturnih dobara. Njihova provedba planira se do kraja 2022.godine.

O uspjehu prijave govore i podaci da je na „Programa zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima u 2022.godini“ prijavljeno 924 projekata dok su za financiranje odobrena tek 342 u  ukupnom iznosu od 57.835.800,00 kuna.

Također, Varaždinska županija je na komponentu Natječaja „Program zaštite pokretnih kulturnih dobara“  prijavila projektObnova namještaja dvorca Šaulovec“ što uključuje nastavak aktivnosti restauracije zaštićene zbirke stilskog namješta s prijelaza iz 19. u 20.stoljeće. Za navedeni projekt je odobreno financiranje u iznosu od 50.000,00 HRK.

I ovaj natječaj je izazvao velik interes potencijalnih korisnika sredstava pa je tako od 247 prijavljenih programa za financiranje uvršteno njih 173 u ukupnom iznosu od 6.944.683,00 kuna.