Kratki opis projekta

Izradom potrebne projektno-tehničke dokumentacije stvorit će se preduvjeti za fizičku realizaciju projekta “Rekonstrukcija građevine javne namjene, 2.b skupine – dogradnja školske sportske dvorane” isključivo s namjenom zadovoljavanja prostorno tehničkih uvjeta Osnovne škole Bisag za nesmetano odvijanje tjelesno-zdravstveno odgojno-obrazovnog područja.

Cilj projekta

  • Značajna rekonstrukcija postojeće građevine te dogradnja nove energetski učinkovite zgrade školske sportske dvorane uz postizanje nZEB standarda, isključivo s namjenom zadovoljavanja prostorno tehničkih uvjeta Osnovne škole Bisag za nesmetano odvijanje tjelesno-zdravstveno odgojno-obrazovnog područja.

Rezultati projekta

  • Izrađena projektno-tehničke dokumentacije koja sadrži sve potrebne elemente kako bi se stvorili uvjeti za izdavanje građevinske dozvole te stvorili preduvjeti za provedbu potrebnih postupaka javne nabave kao preduvjet za početak značajne rekonstrukcije postojeće građevine Osnovne škole Bisag koja podrazumijeva dogradnju sa školskom sportskom dvoranom;
  • Izrađena dokumentacije o nabavi za potrebe fizičke realizacije projekta “Rekonstrukcija građevine javne namjene, 2.b skupine – dogradnja školske sportske dvorane”

Vodeći partner

  • Osnovna škola Bisag

Vrijednost projekta

Projekt je financiran iz Mehanizma za oporavak i otpornost.

Ukupna vrijednost projekta: 1.091.187,00 HRK / 144.825,40 EUR

Sufinanciranje iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost: 982.068,30 HRK/130.342,86 EUR

Razdoblje provedbe projekta

22 mjeseca, od 01.01.2023. do 01.11.2024.

Status projekta

U provedbi

 

Kontakt osoba u JURA-i za više informacija

Miljenko Ernoić

miljenko.ernoic@rrvz.hr