Europska komisija i Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA) održat će online informativnu sesiju “Savezi za inovacije 2023.” na kojoj će predstaviti aktivnost, prioritete politike, postupak prijave, kriterije prihvatljivosti i dodjele te financijske aspekte financiranja.

Cilj aktivnosti Savezi za inovacije (eng. Alliances for Innovation) je jačanje suradnje i protoka znanja između visokog obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te šireg društveno-ekonomskog okruženja, uključujući istraživanje koje se nastoji potaknuti inovacijama i podupiranjem projekata s posebnim fokusom na razvoj talenata i vještina.

Online sesija održat će se 9. ožujka 2023. godine od 14:00 do 17:30 sati na engleskom jeziku. Događaj će biti dostupan samo putem online prijenosa, a poveznica na online prijenos bit će uskoro objavljena na sljedećoj poveznici.

Više informacija o Pozivima (Ključna aktivnost 2 (KA 2) – Suradnja organizacija i institucija: Savezi za inovacije – Savezi za obrazovanje i poduzeće i Savezi za inovacije – Savezi za sektorsku suradnju u području vještina) dostupno je na sljedećoj poveznici.